Encotech 10 godina sa vama!

Direktor i osnivač firme Encotech je Žarko Galić Dipl.maš.inženjer.

G-din Galić je započeo karijeru u firmi Energoprojekt gde je radio šest godina na poslovima projektovanja i instaliranja klimatizacione opreme na projektima u zemlji i inostranstvu.

Nakon završetka gradnje hotela Hyatt Regency Beograd 1989, počeo je da radi za poznati svetski hotelski lanac Hyatt International.

Na poziciji direktora održavanja je radio 20 godina i stekao ogromno iskustvo u upravljanju, održavanju i renoviranju hotela.

U hotelu Hyatt Regency Beograd izvršio je kompletnu primopredaju objekta uz kontrolu i pregled svih instaliranih sistema i opreme. Održavao je objekat sa timom koji je sam obučio i osposobio da radi po najvišim standardima.

Organizovao i izvršio renoviranje hotela u nekoliko faza uz stalni rad hotela. Renoviranje je uključilo sledeće: gostinske sobe, restorane, sportski centar, kuhinje i kancelarije i tehničke sisteme – nova telefonska centrala, brzi Internet, kompjutersku mrežu, satelitski TV i CCTV sistem, centralni sistem za nadzor i upravljanje, kontrola pristupa parkinzima i dimovanje svetla.

Tokom svoje karijere u Hyatt International-u bio je angažovan od strane te kompanije u inspekciji i primopredaji novih hotela u inostranstvu.

U periodu od 2006–2009. na svoju inicijativu je instalirao sisteme za štednju energije i smanjio potrošnju za 25% što je donelo uštedu hotelu od 150,000.00 evra godišnje.

U periodu od 2009-2018. Godine Encotech je uspostavio saradnju sa kompanijom TEPCO iz Japana i radio kao konsultant na projektu Projekat za pomoć unapređenju Sistemа upravljanja energijom u sektorima energetske potrošnje u Republici Srbiji. Žarko Galić bio je član TEPCO projektnog tima.

Ciljevi projekta bili su uvođenje i implementacija Sistema upravljanja energijom u Republici Srbiji i razvoj ljudskih resursa i pomoć u izgradnji institucija. Ovaj projekat realizovan je u međusobnoj saradnji između JICA i Vlade Srbije. Tokom ovog perioda uspostavljeno je sledeće u okviru ovog projekta:

1. Formirana je šema sistema upravljanja energijom i sistema energetske revizije.

2: Uspostavljeni su programi obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika.

3: Uspostavljeni su programi praktične obuke energetskih menadžera i energetskih savetnika.

4: Kvalifikacije i polaganje ispita za energetske menadžere i energetske savetnike u okviru institucija.

5: Jačanje kapaciteta ministra rudarstva i energetike za implementaciju sistema upravljanja energijom i sistema energetske revizije.

6. Izgradnja Labaoratorije za obuku energetskih menadžera i energetskih savetnika na Mašinskom Fakultetu u Beogradu.

7. Opremanje Laboratorije sa mernim instrumentima za vršenje energetskih pregleda.

Close Menu