Mlaznice za komprimovani vazduh koje štede energiju

Proizvodi za komprimovani vazduh koji štede energiju kao što su vazdušni nož, pojačivač komprimovanog vazduha i vazdušne mlaznice koje proizvodi EXAIR kompanija, mogu da smanje potrošnju električne energije koji troše kompresori za vazduh.

Vazdušni nož koristi veliku količinu vazduha iz prostorije i koristi manju količinu vazduha pod pritiskom za sušenje, uklanjanje viška ulja ili tečnosti, da oduva prašinu i vrši hlađenje u industrijskim procesima.
Pojačivač vazduha uzima dodatni vazduha iz prostorije, ubacuje ga kroz jedinicu i tako ga čini tri puta efikasnijim.
Vazdušne mlaznice koriste malu količinu komprimovanog vazduha kao izvor energije u poređenju sa spljoštenim cevima koje se najčešće koriste za čišćenje prašine ili hlađenje i sušenje u industriji.

Close Menu