Energetski pasoš

ENERGETSKI PASOŠ je sertifikat o energatskoj efikasnosti zgrade i ima sadržaj i izgled u skladu sa Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskoj efikasnosti zgrada.

ENERGETSKI PASOŠ pokazuje energetski razred zgrade, omogućava poređenje zgrada prema energetskoj efikasnosti i najvažniji je pokazatelj energetske efikasnosti zgrade.

Sve postojeće zgrade i postojeći stanovi, koje će biti rekonstruisane, obnovljene, adaptirane i sanirane ili energetski sanirane, moraju imati energetski pasoš.  Sve novoprojektovane i novoizgrađene zgrade moraju takođe imati energetski pasoš.

ENERGETSKI PASOŠ  je sastavni deo tehničke dokumentacije i obavezan je prilog uz zahtev za izdavanje UPOTREBNE DOZVOLE.

Vlasniku koji namerava da proda ili iznajmljuje svoju nepokretnost (stan ili zgradu), preporučuje se da pribavi energetski pasoš nepokretnosti, zato što postignutii energetski razred stana ili zgrade pozitivno  utiče na tržišnu vrednost nepokretnosti, odnosno čini je atraktivnom za iznajmljivanje.

Takođe, energetski pasoš sadrži pisanu preporuku mera energetske efikasnosti, čijim se sprovođenjem, smanjuje potrošnja energije u stanu ili zgradi, a time i mesečni računi za utrošenu energiju. Navedenim merama se povećava i toplotni komfor u stanu ili zgradi.

ZGRADE I STANOVI se u energetskom pasošu, svrstavaju u osam energetskih razreda, prema energetskoj skali od A plus” (energetski najpovoljniji) do G” (energetski najnepovoljniji) razred.

ENERGETSKI razred NOVE zgrade, iskazan u energetskom pasošu, mora biti najmanje C” ili viši.

ENERGETSKI razred POSTOJEĆE zgrade ili stana, nakon izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, obnovi, adaptaciji, sanaciji i energetskoj sanaciji, mora biti poboljšan najmanje za jedan razred.

.

Close Menu